Hvad er UV/ozon?

 

UV og ozon til desinficering

 

UV-A, B og C er elektromagnetisk stråling (lys), med en bølgelængde, som ligger under, hvad øjet kan opfatte, i praksis fra 380 til 100 nanometer. Solen afgiver også UV-stråler, men fortrinsvis i A, mindre i B og kun meget lidt i C-området, som ozonlaget i atmosfæren blokerer for. Ozon, som er en desinficerende gas, dannes ved bestråling af iltatomer med bølgelængder under ca. 250 nanometer ved, at iltatomerne bliver slået i stykker og afleverer en elektron til nogle af de andre iltmolekyler. Ozon (O3) er ustabil og elektronerne vil relativt hurtigt finde tilbage til deres iltatom, men i mellemtiden kan de bruges til desinficering. Effekt og afstand er nøglefaktorer, som skal bruges ved sterilisering, mens enhver bestråling i princippet vil virke desinficerende og bakterie- og virushæmmende.

 

Specielt i risikoområder, hvor der er mange brugere eller oplagte muligheder for bakterie- og virusforekomster, som f. eks. kontor, bil, toilet, køkken, soveværelse og steder, hvor det er svært at rense helt i bund med traditionelle midler, er UV og ozon en god genvej til et sundere klima.

 

DESIMATE bruger UV-C, som eliminerer bakterier og virus ved bestråling af luftmolekyler og overflader, samt let ozonproducerende stråling, så vi også kommer "bagpå" fladerne. Der behandles uden personer og dyr i rummet, da UV-lys er skadeligt for øjnene og ozon, foruden at lugte, irriterer lunger og åndedræt. DESIMATE indeholder et system, der accelererer neutraliseringen af ozon og lokalerne udluftes grundigt efter endt behandling.

 

   

 

Bioprøve 1: Ubehandlet i 7 dage.

Bioprøve 2: Behandlet med DESIMATE 5 min./dag i 7 dage.